europese verkiezingen

Het jaar 2024 staat in het teken van Europese verkiezingen. Niet echt een onderwerp zou je denken die direct relevantie heeft met bewegen, voeding en vitaliteit. Of toch wel?

Geen stemadvies

Nee, we gaan ons niet met politiek inlaten en dit blog is dan ook niet een stemadvies, maar wel willen we even stilstaan welke invloed de verkiezingen hebben op onze leefomgeving. Denk ook aan regelgeving bij de handel in voedingsmiddelen, maar ook aan de positie van expats.

Welvaart en economische samenwerking in Europa

Onze welvaart is in grote mate afhankelijk van economische samenwerking in Europa. Een onderdeel van deze internationale samenwerking is de uitwisseling van expats.

Hier zijn een aantal redenen waarom:

Interne Markt: De Europese Unie (EU) vormt een interne markt waarin goederen, diensten, kapitaal en personen vrij kunnen bewegen tussen de lidstaten. Deze vrijheid van handel en mobiliteit stimuleert economische groei en concurrentie, wat bijdraagt aan welvaartsgroei in alle EU-lidstaten.

Handel: Economische samenwerking binnen de EU heeft geleid tot een sterke toename van handel tussen lidstaten. Nederland is een exportgericht land, en een groot deel van onze export gaat naar andere EU-landen. Een open en vrije handel binnen de EU zorgt voor een grotere afzetmarkt voor Nederlandse bedrijven en bevordert de economische groei.

Investeringen: Door economische integratie hebben Nederlandse bedrijven toegang tot investeringsmogelijkheden in andere EU-landen. Dit bevordert niet alleen de groei van Nederlandse bedrijven, maar ook de economische ontwikkeling van andere EU-lidstaten. Bovendien trekken Nederlandse bedrijven ook buitenlandse investeringen aan, wat bijdraagt aan onze economie.

Samenwerking op gebied van onderzoek en innovatie: De EU stimuleert samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie door middel van programma’s zoals Horizon Europe. Door gezamenlijk onderzoek en kennisuitwisseling kunnen Europese landen innovatiever worden en nieuwe economische kansen creëren, wat de welvaart van alle EU-lidstaten ten goede komt.
De samenwerking tussen het programma Horizon Europe en het EPO te Rijswijk is belangrijk om Europese innovatoren en mkb’ers te helpen hun innovaties te beschermen en te commercialiseren. De samenwerking helpt hen om concurrerender te worden op de wereldmarkt.

Stabiliteit en Zekerheid: Economische samenwerking binnen de EU draagt bij aan stabiliteit en zekerheid op economisch gebied. Het delen van een gemeenschappelijke markt en munt bevordert financiële stabiliteit en vermindert economische risico’s voor Nederland en andere EU-lidstaten.

Kortom, economische samenwerking in Europa is essentieel voor de welvaart van Nederland. Het biedt toegang tot een grote afzetmarkt, stimuleert handel en investeringen, bevordert innovatie en zorgt voor stabiliteit en zekerheid op economisch gebied. Expats maken ook een belangrijk onderdeel uit van de klantenkring van RWIJK GYM. Daarom volgen wij de Europese verkiezingen met belangstelling.

expats uit europa
sagra familia

De handel en wandel over voeding

Veel voedingsmiddelen die wij dagelijks nuttigen komen ergens uit Europa. En Nederland is een grote exporteur van voedingsmiddelen naar Europese landen.  In 2021 bedroeg de totale waarde van de Nederlandse agro-food export €43,5 miljard. Ongeveer 70% hiervan ging naar andere EU-landen.

Het ligt voor de hand, dat je binnen Europa afspraken gaat maken als het gaat over voeding.

Europese regelgeving heeft een aanzienlijke invloed op onze voeding. Hier zijn enkele manieren waarop dit gebeurt:

  1. Voedselveiligheid: De EU heeft strenge regels en normen voor voedselveiligheid vastgesteld om consumenten te beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Dit omvat richtlijnen voor het gebruik van additieven, pesticiden, en genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s), evenals voorschriften voor voedselhygiëne en traceerbaarheid.
  2. Voedseletikettering: Europese regelgeving vereist dat voedselproducenten duidelijke etikettering verstrekken over de samenstelling, voedingswaarde en herkomst van voedingsmiddelen. Consumenten hebben recht op transparante informatie over wat ze consumeren, inclusief allergenen en voedingsclaims.
  3. Gezondheidsclaims: De EU heeft regels opgesteld voor het gebruik van gezondheidsclaims op voedingsmiddelen, om misleidende informatie te voorkomen en consumenten te beschermen. Alleen wetenschappelijk onderbouwde claims zijn toegestaan, en ze moeten voldoen aan strikte criteria voordat ze op voedseletiketten worden gebruikt.
  4. Voedingsrichtlijnen: De Europese Commissie publiceert voedingsrichtlijnen en -aanbevelingen om een gezond voedingspatroon te bevorderen en voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen aan te pakken. Deze richtlijnen kunnen van invloed zijn op overheidsbeleid en consumentengedrag met betrekking tot voeding.
  5. Beperkingen op marketing en reclame: Europese regelgeving beperkt de marketing en reclame voor voedingsmiddelen die rijk zijn aan vet, suiker en zout, vooral gericht op kinderen. Dit is bedoeld om overmatige consumptie van ongezonde voedingsmiddelen te verminderen en de volksgezondheid te bevorderen.
  6. Voedingsprogramma’s en subsidies: De EU ondersteunt voedingsprogramma’s en subsidies om de productie en consumptie van gezonde voedingsmiddelen te bevorderen, zoals groenten, fruit en biologische producten. Dit draagt bij aan het stimuleren van gezonde eetgewoonten en het verminderen van voedingsgerelateerde ziekten.

Al met al heeft Europese regelgeving een aanzienlijke impact op onze voeding, en speelt het een belangrijke rol bij het waarborgen van voedselveiligheid, transparantie, gezondheid en welzijn van consumenten binnen de EU.

Europa en raakvlakken met de gezonde leefstijl

Beleid voor Gezondheid en Welzijn

Een van de manieren waarop de Europese Verkiezingen een impact kunnen hebben op een gezonde leefstijl is via het beleid dat wordt vastgesteld in het Europees Parlement. Europese wetgeving en beleidsmaatregelen kunnen van invloed zijn op verschillende aspecten van gezondheid en welzijn, zoals voedselvoorziening, milieuvoorschriften, gezondheidszorgsystemen en maatregelen tegen tabaks- en alcoholgebruik.

Voeding en Voedselveiligheid

Europese regelgeving speelt een belangrijke rol in het waarborgen van voedselveiligheid en het bevorderen van gezonde voedingsgewoonten. Beleid dat gericht is op het verminderen van toegevoegde suikers, zout en verzadigde vetten in voedingsmiddelen, evenals het verbeteren van voedseletikettering, kan bijdragen aan een gezonder dieet voor Europese burgers.

Milieubeleid en Gezondheid

Daarnaast kan milieubeleid dat wordt vastgesteld op Europees niveau ook van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Maatregelen ter bevordering van schone lucht, waterkwaliteit en duurzame stedelijke planning kunnen allemaal bijdragen aan een gezondere leefomgeving en het verminderen van gezondheidsrisico’s.

Gezondheidszorgsystemen en Preventie

Europese Verkiezingen kunnen ook van invloed zijn op de financiering en organisatie van gezondheidszorgsystemen binnen de EU. Beleid dat gericht is op het bevorderen van preventieve zorg, zoals screeningsprogramma’s en gezondheidsvoorlichting, kan helpen om de gezondheid van Europese burgers te verbeteren en de last van ziekte te verminderen.

Burgerparticipatie en Bewustwording

Ten slotte spelen Europese Verkiezingen een rol in het bevorderen van burgerparticipatie en bewustwording over gezondheidskwesties. Door te stemmen op vertegenwoordigers die zich inzetten voor gezondheidsbevordering en preventie, kunnen burgers bijdragen aan het bevorderen van een gezondere samenleving voor iedereen.

Raakvlakken met de dienstverlening van RWIJK GYM

Of het nu gaat om voeding, een gezonde leefstijl, of de positie van expats; veel onderwerpen die spelen hebben raakvlakken met de dienstverlening en vaktechniek die wij als RWIJK GYM in onze programma’s toepassen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.