Algemeen

RWIJK GYM, gevestigd in Rijswijk, Nederland, begrijpt en respecteert het belang van uw privacy. Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop RWIJK GYM uw persoonlijke gegevens verwerkt. Met ‘persoonlijke gegevens’ bedoelen we alle persoonlijk identificeerbare informatie.

Bereik van deze verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens van bezoekers van www.rwijkgym.nl, verder te noemen “Website”.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens

We willen u graag beter leren kennen, zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen we u vragen ons persoonlijke gegevens te verstrekken. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken op manieren die verenigbaar zijn met de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring. We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, tenzij anderszins vereist door de wet. 

Persoonlijke gegevens en verwerking RWIJK GYM, verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: Communiceren met ons wanneer u met ons communiceert, kunt u ons persoonlijke gegevens over uzelf verstrekken. Dit stelt ons in staat om uw verzoeken te verwerken en uw vragen te beantwoorden. Uw communicatie met ons kan worden vastgehouden in onze systemen.

Website bezoek

We houden een register bij van de activiteit die plaatsvindt op onze website. Deze gegevens kunnen persoonlijke gegevens bevatten. RWIJK GYM gebruikt deze logbestanden om de Website te onderhouden en misbruik te voorkomen. Als we een aanval op onze website detecteren, kunnen we logbestandsgegevens gebruiken om te proberen de bron van de aanval te achterhalen. We kunnen ook gegevens van rechtshandhavingsinstanties over kwaadwillende aanvallen delen of rapporteren.

E-mail notificaties en nieuwsbrieven

De website biedt u de mogelijkheid om u te abonneren op nieuwsbrieven en e-mailmeldingen over diverse onderwerpen. Als u op enig moment besluit dat u geen mededelingen van ons meer wenst te ontvangen, volg dan de instructies voor afmelding aan het einde van elke e-mailmelding of nieuwsbrief. U kunt ook contact met ons opnemen via info@rwijkgym.nl. RWIJK GYM kan uw persoonlijke gegevens delen met elk lid van de groep en met een gelieerde onderneming en / of een dochteronderneming. RWIJK GYM kan uw persoonlijke gegevens ook overdragen aan een inkoopbedrijf, als onderdeel van een eigendomsoverdracht van een of meer onderdelen van zijn bedrijf. Houd er rekening mee dat deze bedrijven mogelijk met u communiceren over onze producten of speciale aanbiedingen die u mogelijk nuttig vindt. 

Cookies

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: Cookiefirst Cookie Consent pagina aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

    Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming

  • Uw geanonimiseerde IP-adres
  • Informatie over uw Browser
  • Informatie over uw Apparaat
  • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
  • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
  • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
  • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt
Deze cookieverklaring is opgesteld en bijgewerkt door our Cookie Consent Tool.
Deze cookietabel is aangemaakt en bijgewerkt door het Consent Management Platform.

Informatie delen

RWIJK GYM zal uw persoonlijke gegevens niet delen met andere derden dan zorgvuldig geselecteerde derde partijen die wij mogelijk inschakelen om namens ons diensten te verlenen, op voorwaarde dat die partijen overeenkomen om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden en om uw persoonlijke gegevens uitsluitend namens ons te verwerken. We kunnen uw informatie ook vrijgeven als we daartoe verplicht zijn of als we op de een of andere manier geloven dat een dergelijke release geschikt is om te voldoen aan de wet. Houd er rekening mee dat uw persoonlijke gegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden overgedragen. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan landen die geen passend beschermingsniveau garanderen, zal RWIJK GYM om uw voorafgaande toestemming vragen.

Beveiligen van informatie

We erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens te beschermen die u ons toevertrouwt. RWIJK GYM maakt gebruik van een verscheidenheid aan veilige technieken en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Onze teamleden zijn verplicht om te allen tijde uw privacy te respecteren. Wanneer we derden inschakelen om namens ons diensten te verlenen, beschermen we de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens door contractuele regelingen. 

Uw rechten

Zodra u persoonlijke gegevens aan RWIJK GYM hebt verstrekt, hebt u recht op een redelijke toegang, zodat u uw persoonlijke gegevens kunt verifiëren, bijwerken en / of wijzigen. U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. U kunt uw toegangsverzoek voor persoonlijke gegevens sturen naar info@rwijkgym.nl. We moedigen u aan om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden.

Beperking scope privacyverklaring

Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u deze links gebruikt om verbinding te maken met een andere website, is deze Privacyverklaring niet langer van toepassing. Merk op dat de website die u invoert, nadat u van een dergelijke link gebruik hebt gemaakt, zijn eigen privacyverklaringen kan toepassen. RWIJK GYM is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op andere websites dan onze eigen website.

Contact opnemen

U kunt contact met ons opnemen via info@rwijkgym.nl of het onderstaande adres: RWIJK GYM te Rijswijk. Nederland Als u een probleem hebt met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, laat het ons weten en wij zullen alles in het werk stellen om het op te lossen. Wijzigingen in deze verklaring We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we de bijgewerkte versie op deze website plaatsen en de revisiedatum van de verklaring bijwerken. Deze versie dateert van maart 2021.

We raden u aan deze website en de privacyverklaring regelmatig te controleren op updates. Alle rechten zijn voorbehouden.

 

Copyright: Ook op de teksten van onze juridische documenten is copyright op van toepassing.